PROGRAMY ZDROWOTNE

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW typu B

PACJENCI 50+

 

  • badanie antygenu Hbs
  • 3 wizyty lekarskie kwalifikujące do szczepień
  • 3 szczepienia
  • badanie poziomu przeciwciał anty-Hbs
  • spotkania informacyjno – edukacyjne

 

Program dla osób, u których zdiagnozowano chorobę przewlekłą:

pracujących, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub na Zasiłku Rehabilitacyjnym

– wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu lub rejestracji w Urzędzie Pracy/zasiłek rehabilitacyjny.

emerytów/rencistów – wymagane oświadczenie o ewentualnej chęci do podjęcia pracy, o ile stan zdrowia na to pozwala..

ZAPOBIEGANIE I WCZESNE WYKRYWANIE CUKRZYCY typu 2

PACJENCI 45+

 

  • oznaczenia poziomu glikemii na czczo i konsultacja lekarska
  • 2 spotkania edukacyjne po 1,5 h
  • 4 konsultacje dietetyczne
  • 2 konsultacje diabetologiczne

 

Program dla osób, u których wystąpiły czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2:

pracujących, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub na Zasiłku Rehabilitacyjnym

– wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu lub rejestracji w Urzędzie Pracy/zasiłek rehabilitacyjny.

emerytów/rencistów – wymagane oświadczenie o ewentualnej chęci do podjęcia pracy, o ile stan zdrowia na to pozwala.

BEZPŁATNA EDUKACJA i REHABILITACJA w ZABURZENIACH NERWICOWYCH

PACJENCI 18+

 

  • wizyta kwalifikacyjna
  • 8 zajęć aktywności fizycznej
  • 10 warsztatów psychologicznych
  • 4 konsultacje psychologiczne i/lub psychiatryczne
  • końcowa konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna

 

Program dla osób, u których rozpoznano lub podejrzewa się zaburzenia nerwicowe:

pracujących, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub na Zasiłku Rehabilitacyjnym

– wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu lub rejestracji w Urzędzie Pracy/zasiłek rehabilitacyjny.

emerytów/rencistów – wymagane oświadczenie o ewentualnej chęci do podjęcia pracy, o ile stan zdrowia na to pozwala.

Call Now ButtonREJESTRACJA